POLSDIAGNOSE & BEHANDELING

 

Een belangrijk onderdeel voor het maken van een juiste diagnose, is de polsdiagnose. Via de Arterie radialis op beide polsen op 6 specifieke posities, Yang en Yin, kan de acupuncturist een tal van verschillende Qi's van diverse organen, meridianen en meridiaan-systemen waarnemen en zo de actuele toestand van de cliënt op dat moment in kaart brengen. Vergelijk het met een dashboard van een auto, waar er op diverse metertjes en lampjes gezien kan worden of er een tekort of te veel van een bepaalde Qi is. De polsdiagnose is in de klassieke acupunctuur een onmisbaar instrument. 

 

De polsdiagnose samen met het geboorteplaatje, de eventuele al dan niet bekende westerse diagnose, het klachtenbeeld en de Qi van de dag en het uur, geeft de klassieke acupuncturist een duidelijk beeld om een behandelplan op te stellen dat uiteindelijk precies is afgestemd op de cliënt en het moment van behandelen. Het zou ook kunnen dat voor of na de polsdiagnose geadviseerd wordt eerst een reguliere arts of specialist te raadplegen voor verder onderzoek alvorens er met de behandeling gestart kan worden.

 

 

 

 

Nadat de polsdiagnose heeft plaatsgevonden kan er een behandeling plaatsvinden. De naald of naaldjes blijven gemiddeld 21 minuten in het lichaam. Dit kan in sommige gevallen langer of korter zijn. Tussentijds zal de acupuncturist de pols nog enige malen voelen om te monitoren of de punt-keuze het gewenste effect heeft op de pols. Sommige acupunctuurpunten kunnen wat gevoeliger zijn bij het aanprikken, maar over het algemeen is het niet pijnlijk. Ook dit varieert per persoon.

 

Afhankelijk van de klacht(en), zijn er 4 tot 6 acupunctuur behandelingen nodig om een blijvend effect te creëren. Dit kan per persoon verschillen en kan van te voren niet aangegeven worden. Sommige cliënten reageren heel snel op de behandeling. Dit is mede afhankelijk van de aard van de klacht en hoelang de klachten al aanwezig zijn. Samen met de cliënt wordt een behandelplan en -doel samengesteld met een evaluatie na een aantal behandelingen. 

 

Acupunctuur kan prima samengaan met een reguliere Westerse behandeling. Een voorbeeld hiervan is de inzet van acupunctuur bij het verminderen van bijwerkingen van medicatie en om het algehele welzijn te vergroten. Acupunctuur kan zowel bij lichamelijke, bij chronische, bij acute alsmede bij emotionele klachten worden ingezet en kan worden toegepast bij cliënten van alle leeftijden.